Conceptor Eiendomsutvikling

Undertegnede er daglig leder i Borgestad Utvikling AS, og har prosjektansvaret for Borgestadholmen i Skien, og uttaler seg i forbindelse med de arbeider Rørlegger’n AS har hatt for prosjektet Borgestadholmen.

Prosjektet er gjennomført med Borgestad Utvikling AS som byggherre og Skien BBL som byggherrerepresentant. Det er bygget i 3 trinn, delvis med totalentreprise og delvis med byggherrestyrt entreprise.

Rørlegger’n AS har hatt rørentreprisen, inkl. gass for byggetrinn 1 og 2, som til sammen omfatter 70 leiligheter. Det har ikke vært kapasitetsproblemer i forbindelse med arbeidene.

Prosjektleder hos Rørlegger’n har vært Stian Numme.

Etter min vurdering har rørleggerarbeidene og ledelsen av disse foregått meget tilfredsstillende. Det har vært lite reklamasjoner. Der det har vært reklamasjoner har disse blitt gjennomført raskt på en positiv måte.

Jeg kan anbefaler Rørlegger’n AS som samarbeidspartner.

Per Arvid Andersen

0
Feed