Jets Hyttetoalett

Jets vakuum toalettsystem er en sanitærløsning med vakuum som både gir klare miljø- og økonomiske fordeler.

Vakuumtoalettet reduserer vannforbruket i toalettet med inntil 90%. I tillegg trekker luften odøren ut fra toalettet
og kloakkvolumet vil bli en brøkdel av hva et ordinært vannklosett genererer.

Er du interessert i vakuumtoaletter? Ta gjerne kontakt med oss for en prat og et godt tilbud.

Bruksområder

  • Hytter og hyttefelt
  • Eneboliger
  • Leiligheter
  • Renoveringsprosjekt
  • Rasteplasser
  • Større bygg (hoteller, kjøpesenter, fengsel, sykehus, etc)

TOALETTER:

Jets 59 FED

Jets 59 EFD

Jets 59 EFD er en veggmodell i moderne design. Modellen er utstyrt med Jets EFD-ventil som gir lavt vannforbruk, sikker spyling og tømming

Jets 60

Jets 60

Jets 60 er en gulvmodell laget i høykvalitet rustfritt materiale.
Modellen er utstyrt med elektrisk
eller vakuumbasert ventilstyring.

Jets 50 FED

Jets 50 EFD

Jets 50 EFD er en gulvmodell i moderne design laget i høykvalitet porselen.. Modellen er utstyrt med Jets EFD-ventil som gir lavt vannforbruk, sikker spyling og tømming.

Jets 64

Jets 64

Jets 64 FD er i høykvalitet porselen
og leveres med vakuumbasert ventilstyring. Toalettet leveres for montering på vegg


HVORFOR VAKUUMTOALETT?

Til forskjell fra andre vakuumsystemer på markedet er et
Jets-system både et vakuumsystem og et pumpesystem i ett.
Fra det bygget som vakuumsystemet betjener, kan det derfor enkelt anordnes rør med liten diameter for pumping av avløpsvannet over
lange distanser fram til kloakknett/oppsamlingsenhet.

Et Jets-anlegg er med andre ord også en meget effektiv pumpestasjon
for moderate væskemengder! Fordi væsken transporteres i ”plugger”
sammen med luft, er det i slike sammenhenger en fordel med liten rørdiameter, ettersom det øker lufthastigheten.

Denne sanitærteknologien gir også klare miljøfordeler.
Rørene krever minimalt med inngrep i bygg og omgivelser og de kan
legges der de er til minst ulempe. ”Lufttransport” av kloakk reduserer
vannforbruket i toalettet med inntil ca 90%, luften trekker dessuten
odøren ut fra toalettet (det brukes ca 100 liter luft ved hver toalett-spyling)
og kloakkvolumet blir bare en brøkdel av hva et ordinært vannklosett ville
ha generert. Dette betyr at et vakuumtoalett også gir deg økonomiske fordeler!

Jets har for eksempel ettermontert systemer i store sykehus
med pasienter boende på alle rom. Hver enkelt ble berørt mindre enn
30 minutter av et slikt renoveringsprosjekt. Vakuum-avløpssystemer ettermonteres enkelt, seksjon for seksjon, etasje for etasje, uten å gi
bygget preg av å være en anleggsplass.

Jets vakuumtoalett

INFORMASJON OM JETS VAKUUMTOALETT
Vakuum toalettet har samme comfort og er like hygienisk som tradisjonelle vanntoalett. Vakuumtoalettet bruker fra 0,5 liter vann pr. spyling. Dette er til renhold av skålen. Toalettet er laget i porselen eller rustfritt materiale.

Vakuumtoalettet leveres både som veggtoalett og som gulvtoalett. I toalettet sitter det en ventil som sørger for tømming og skylling av toalettskålen. Ventilen leveres med elektrisk eller vakuumbasert styring.

Vakuumtoalettsystemer

Vakuumtoalettsystemer for større installasjoner
Ved større installasjoner der svært mange toaletter
kan kobles til samme vakuum aggregat, er det en forutsetning at vakuum til enhver tid er tilgjengelig i rørsystemet, dette har fått navnet CVS - Constant Vacuum System. Systemet kan modulært bygges ut
til større kapasitet om man skulle utvide antall toaletter, eller antall brukere på et senere tidspunkt.

Det er velegnet der det er store avstander og det er i praksis ingen grense for hvor mange toaletter som kan kobles
til et slikt system.

Vakuumtoalettsystem for små installasjonerVakuumtoalettsystem - små
Vi har brukt mye ressurser på å utvikle produkt som skal passe inn i mange anvendelsesområder. Våre system for små installasjoner såkalte VOD - Vacuum On Demand systemer, er tilpasset med tanke på installasjoner med et begrenset antall toaletter.

Disse systemene leveres med tanke på bolighus og hytter, men er også svært godt egnet til bruk i offentlige toalettrom der det er flere toaletter innenfor et begrenset område. Man kan knytte 10 toaletter til et slikt system.

Hytteinstallasjon

Jets til avløp

Jets til avløp

går til eksternt ledningsnett.
Dette kan være findimensjonerte avløpsrør
under vacuum eller trykk, eller det kan være grovere falledninger.

I slike system kan hver hytte ha sin vakuumgenerator eller flere hytter kan ha en
felles. System for en eller to hytter kan enkelt
og rimelig bygges ut til å dekke flere med
felles ledningsnett/slamoppsamling.

Jets til lukket tank

Jets til lukket tank

er en løsning for lokal
oppsamling av slam med periodisk tømming.
Avløpet går i dette tilfelle til en godt ventilert
tank som plasseres på bakken eller graves ned.

Systemet sørger for at vakuumproduksjonen
hemmes ved full tank, slik at toalettventilen ikke
kan åpnes. Hele systemet; toalett, rør og tank - er
et slikt tilfelle helt lukket, og ingenting kan komme
inn eller ut av systemet.

Jets Bio

Jets Bio

er løsningen for den som vil ordne alt selv.
Avløpet går til eget luft- og partikkelfilter som monteres i valgfri distanse fra hytten.

Denne enheten er frostisolert, og kan holdes temperert ved hjelp av en kabel som leveres som tilleggsutstyr.

Overskuddsvæske fra denne enheten ledes over i
en liten beholder eller oppsamlingspose og brukes
til gjødning, evt. tømmes i et eksternt kloakknett.

Ved maksimal fyllingsgrad kan filteret enkelt settes bort til kompostering, og en ny settes inn.


Rørleggern AS
er din lokale rørlegger i Skien og Porsgrunn.  

Kompetanse og fagkunnskap skaper trygghet og gjør oss til en langsiktig leverandør.
Vi er også faghandler innen VVS og gass.

 

12810 Mester merket 158x157 nemko logo test  13

vakttelefon

Tlf: 35 91 35 00
Porsgrunnsvegen 304
3740 SKIEN

Send oss e-post